Sköld´s Frisk- & sjukvård

Anestesi - & Intensivvård

Gedigen erfarenhet inom intensivvård & anestesi


Företaget har sedan starten 1991 bl a bedrivit anestesi - och intensivvårdstjänster åt ett flertal sjukhus i landet, främst i Stockholmsregionen. 

Sedan flera år är Sköld´s Frisk- & sjukvård ansvarig för viss anestesierna på mottagningar vid Huddinge Sjukhus & Nacka Sjukhus.

Vi har en stabil personalstyrka där flertalet har arbetat åt Sköld´s Frisk- & Sjukvård i många år. Hos oss arbetar både narkosläkare och narkossjuksköterskor samt en medicinskt ansvarig handläggare.

Sköld´s Frisk- & Sjukvård är ISO-certifierade, vilket innebär att SFOS lever upp till de krav som ställs från Stockholms Läns Landsting.                        ISO certifieringen säkerställer att de standards som uppdragsgivaren ställt följs och att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas. 

SFOS har varit ISO-certifierade sedan 2012  och genomgår årligen revision för att förnya sin certifiering.

Övriga flikar på denna sida är för vår personal och har ingen allmän åtkomst. 

Önskar du kontakt med oss, vänligen maila:

cilla@sfos.se